logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5913 PZ Rivierenland Bornem Puurs-Sint-Amands Mechelen Willebroek

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5913 PZ Rivierenland Bornem Puurs-Sint-Amands Mechelen Willebroek.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5913 PZ Rivierenland Bornem Puurs-Sint-Amands Mechelen Willebroek
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

SCHRIFTELIJKE OPROEP voor klasse III met kennisgeving van privileges voor het interview van een MEERDERJARIGE inverdenkingsgestelde van overtredingen waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5913 PZ Rivierenland Bornem Puurs-Sint-Amands Mechelen Willebroek


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U verhoord over omstandigheden die u ten laste kunnen worden toegeschreven en die betrekking hebben op een misdrijf in het geval van een vrijheidsstraf uitgevaardigd kan worden, meer bepaald:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5913 PZ Rivierenland Bornem Puurs-Sint-Amands Mechelen Willebroek dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U zult worden als verdachte verhoord en hebt het recht om voor dit ondervraging over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen raadsman (zie verder onder punt 9). U bent vrij dit te doen maar u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u juridisch advies inwint, legt u deze uitnodiging best voor aan uw advocaat zodat hij ook op de hoogte zou zijn van de feiten waarover u wordt verhoord. U hebt eveneens het recht om door uw advocaat begeleid te worden tijdens het verhoor en spreekt dat best met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u zich aanmeldt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Tijdens het verhoor heeft u de keuze na bekendmaking van uw identiteit om een verklaring af te leggen, te reageren op de vragen of zwijgen.
 3. U hoeft tijdens het verhoor niet te worden gedwongen uzelf te beschuldigen.
 4. Uw getuigenissen kunnen als bewijs gebruikt worden en bijgevolg tegen uzelf of tegen andere personen worden aangewend.
 5. Tijdens het verhoor kan u verzoeken dat alle vragen die aan u worden gesteld en alle antwoorden die u geeft, worden genoteerd in de door u gehanteerde woorden.
 6. Uw vrijheid is niet ingeperkt en u kan bijgevolg te allen tijde vertrekken.
 7. Hou er wel rekening mee dat de officier van justitie of onderzoeksrechter naargelang de omstandigheden een arrestatie kan opdragen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. Tijdens het verhoor kunt u verzoeken om specifieke onderzoekshandelingen of getuigenverhoren.
 8. U mag gebruik maakt van bewijsmateriaal die in uw eigendom zijn , zonder dat om die reden het ondervraging wordt uitgesteld en het is toegestaan om gedurende het interview of op een later tijdstip vragen dat deze documenten bij het verslag van ondervraging of bij de documenten worden opgenomen.
 9. Indien u over onvoldoende inkomsten beschikt om een juridische vertegenwoordiger te betalen, zullen de artikelen van 508/13 t/m 508/18 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toekenning van de partiële of volledige kosteloosheid van secundaire juridische bijstand eventueel geldend . In dat geval moet u zelf contact te nemen met het bureau voor juridische bijstand gelegen in het justitiële gebouw en de toewijzing van een advocaat te vragen .
 10. In de bijlage is de geschreven verklaring van uw rechten en plichten bijgevoegd in de juridische taal.

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden absoluut geen mededelingen gedaan aangaande de natuur of de inhoud van het procesdossier

  Indien u de Nederlandse taal niet machtig bent , dient u sowieso eerst een afspraak te regelen.

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5913 PZ Rivierenland Bornem Puurs-Sint-Amands Mechelen Willebroek in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …