logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5912 ZP Anderlues Binche Lermes Lobbes Erquelinnes Merbes-le-Château Estinnes

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5912 ZP Anderlues Binche Lermes Lobbes Erquelinnes Merbes-le-Château Estinnes.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5912 ZP Anderlues Binche Lermes Lobbes Erquelinnes Merbes-le-Château Estinnes
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

SCHRIFTELIJKE VERZOEK voor categorie III met bericht van privileges voor het interview van een MEERDERJARIGE inverdenkingsgestelde van feiten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5912 ZP Anderlues Binche Lermes Lobbes Erquelinnes Merbes-le-Château Estinnes


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U gehoord worden met betrekking tot feiten die ten laste kunnen gelegd worden vastgesteld en dat betrekking hebben op een misdrijf in het geval van een vrijheidsstraf van toepassing kan zijn, meer bepaald:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5912 ZP Anderlues Binche Lermes Lobbes Erquelinnes Merbes-le-Château Estinnes dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Wij verzoeken u vriendelijk uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U wordt als verdachte verhoord en hebt het recht om voor dit ondervraging over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). Het staat u vrij dit te doen doch u dient dit zelf te regelen. Indien u juridisch advies inwint, legt u deze uitnodiging best voor aan uw advocaat zodat hij ook op de hoogte is van de feiten waarover u zal verhoord worden. Verder hebt u het recht om door uw advocaat begeleid te worden tijdens het verhoor en spreekt dat bij voorkeur met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u verschijnt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Gedurende het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te antwoorden op de gestelde vragen ofte zwijgen.
 3. U hoeft tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.
 4. Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Gedurende het verhoor kan u vragen dat alle vragen die aan u worden gesteld en alle antwoorden die u geeft, worden genoteerd in de door u gehanteerde woorden.
 6. U bent niet van uw vrijheid benomen en u kan bijgevolg te allen tijde vertrekken.
 7. Hou er wel rekening mee dat de procureur des Konings of onderzoeksrechter naargelang de omstandigheden een arrestatie kan opdragen tijdens het opsporingsonderzoek. Er wordt u bijgevolg de raad gegeven gevolg te geven aan deze uitnodiging. Tijdens het verhoor kunt u verzoeken om specifieke onderzoekshandelingen of getuigenverhoren.
 8. U gebruik maken stukken die in uw bezit zijn , zonder dat om die reden het interview wordt vertraagd en het is toegestaan om gedurende het interview of later verzoeken dat deze bewijsmateriaal bij het verslag van ondervraging of bij het dossier worden gevoegd .
 9. Als u niet genoeg inkomen heeft om een juridische vertegenwoordiger te betalen, zullen de artikelen van 508/13 t/m 508/18 van het Wetboek voor Rechtszaken met betrekking tot de toekenning van de partiële of volledige gratis vertegenwoordiging van secundaire juridische bijstand mogelijk geldend . In dat geval dient u eigenhandig zich in verbinding te stellen met het juridisch bijstandsbureau gesitueerd in het justitiële gebouw en de aanwijzing aan te vragen .
 10. In het toevoegselschrift is de geschreven verklaring van uw rechten en plichten bijgevoegd in de juridische taal.

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden GEEN informatie gegeven wat betreft de natuur of de inhoud van het zaakdossier

  Als u de Nederlandse niet bekend bent met het Nederlands, moet u altijd eerst een afspraak te regelen.

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5912 ZP Anderlues Binche Lermes Lobbes Erquelinnes Merbes-le-Château Estinnes in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …