logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5454 PZ MIDOW Meulebeke Ingelmunster Dentergem Oostrozebeke Wielsbeke

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5454 PZ MIDOW Meulebeke Ingelmunster Dentergem Oostrozebeke Wielsbeke.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5454 PZ MIDOW Meulebeke Ingelmunster Dentergem Oostrozebeke Wielsbeke
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

GEDRUKTE UITNODIGING voor categorie III met kennisgeving van bevoegdheden voor het ondervraging van een VOLWASSENEN verdachte van overtredingen waarvoor een detentie kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5454 PZ MIDOW Meulebeke Ingelmunster Dentergem Oostrozebeke Wielsbeke


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U zal verhoord worden inzake feiten welke u ten zouden kunnen worden gelegd en welke een misdrijf betreffen in het geval van een vrijheidsstraf uitgevaardigd kan worden, namelijk:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5454 PZ MIDOW Meulebeke Ingelmunster Dentergem Oostrozebeke Wielsbeke dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U wordt als verdachte ondervraagd en hebt het recht om voor dit verhoor over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). Het staat u vrij dit te doen doch u dient dit zelf te regelen. Indien u juridisch advies inwint, legt u deze uitnodiging bij voorkeur voor aan uw raadsman zodat hij ook op de hoogte is van de feiten waarover u zal verhoord worden. Verder hebt u het recht om door uw advocaat begeleid te worden tijdens het verhoor en spreekt dat best met hem van tevoren af. Hoe dan ook wanneer u verschijnt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Gedurende het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of niets te zeggen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet te worden gedwongen uzelf te beschuldigen.
 4. Uw getuigenissen kunnen als bewijs gebruikt worden en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Tijdens het verhoor kan u vragen dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gehanteerde woorden.
 6. Uw vrijheid is niet ingeperkt en u kan bijgevolg te allen tijde vertrekken.
 7. Hou er wel rekening mee dat de procureur des Konings of onderzoeksrechter naargelang de omstandigheden een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. Tijdens het verhoor kunt u verzoeken om specifieke onderzoekshandelingen of getuigenverhoren.
 8. Het is toegestaan dat u gebruik maken bewijsmateriaal die in uw bezit zijn , zonder dat dit het interview wordt verdaagd en u kunt tijdens de ondervraging of op een later tijdstip verzoeken dat deze stukken in het proces-verbaal of bij het dossier worden opgenomen.
 9. Als u niet genoeg inkomen heeft om een raadsman te bekostigen , zijn de artikelen 508/13 tot en met 508/18 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de partiële of volledige kosteloosheid van juridische tweedelijnsbijstand mogelijk van toepassing . In dat geval bent u verplicht om eigenhandig contact op te nemen met het BJB gelegen in het gerechtsgebouw en de toewijzing van een advocaat te vragen .
 10. In de bijlage wordt de schriftelijke verklaring van uw rechten opgenomen in de taal van de rechtspleging .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden GEEN kennisgevingen gegeven aangaande de aard en inhoud van het procesdossier

  Indien u de Nederlandse taal niet spreekt , dient u sowieso eerst een afspraak in te plannen .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5454 PZ MIDOW Meulebeke Ingelmunster Dentergem Oostrozebeke Wielsbeke in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …