logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5417 PZ Meetjesland-Centrum Eeklo Kaprijke Sint-Laureins

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5417 PZ Meetjesland-Centrum Eeklo Kaprijke Sint-Laureins.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5417 PZ Meetjesland-Centrum Eeklo Kaprijke Sint-Laureins
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

GEDOCUMENTEERDE VERZOEK voor klasse III met kennisgeving van rechten voor het verhoor van een MEERDERJARIGE inverdenkingsgestelde van incidenten waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5417 PZ Meetjesland-Centrum Eeklo Kaprijke Sint-Laureins


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U verhoord worden over feiten die u kunnen worden gelegd en die een misdrijf betreffen waarvoor een vrijheidsstraf uitgevaardigd kan worden, meer bepaald:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5417 PZ Meetjesland-Centrum Eeklo Kaprijke Sint-Laureins dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U wordt als verdachte ondervraagd en hebt het recht om voor dit verhoor over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). U bent vrij dit te doen maar u dient dit zelf te regelen. Indien u juridisch advies inwint, legt u deze uitnodiging bij voorkeur voor aan uw advocaat zodat hij ook op de hoogte is van de feiten waarover u wordt verhoord. U hebt eveneens het recht u door uw advocaat te laten vergezellen en bijstaan tijdens het verhoor en spreekt dat bij voorkeur met hem van tevoren af. Hoe dan ook wanneer u zich aanmeldt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Gedurende het verhoor heeft u de keuze na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te antwoorden op de gestelde vragen ofte zwijgen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.
 4. Uw getuigenissen kunnen als bewijs gebruikt worden en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Tijdens het verhoor kan u verzoeken dat alle vragen die aan u worden gesteld en alle antwoorden die u geeft, worden genoteerd in de door u gebruikte bewoordingen.
 6. Uw vrijheid is niet ingeperkt en u mag bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er echter rekening mee dat de officier van justitie of onderzoeksrechter afhankelijk van de situatie een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. Tijdens het verhoor kunt u verzoeken om specifieke onderzoekshandelingen of getuigenverhoren.
 8. Het is toegestaan dat u gebruik maakt stukken die in uw eigendom zijn , zonder dat om die reden het interview wordt vertraagd en het is toegestaan om tijdens het verhoor of daarna verzoeken dat deze documenten in het proces-verbaal of bij het dossier worden opgenomen.
 9. Als u onvoldoende financiële middelen heeft om een advocaat te betalen , zullen de artikelen 508/13 tot en met 508/18 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toekenning van de gedeeltelijk of volledige kosteloosheid van secundaire juridische bijstand mogelijk geldend . In dat geval bent u verplicht om eigenhandig zich in verbinding te stellen met het bureau voor juridische bijstand gevestigd in het justitiële gebouw en de toewijzing van een advocaat te vragen .
 10. In bijlage bevat de documentatie van uw rechten en plichten opgenomen in de juridische taal.

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden niet informatie verstrekt betreffende de aard of de inhoud van het zaakdossier

  Waarneer u de Nederlandse taal niet spreekt , moet u altijd eerst een afspraak te maken .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5417 PZ Meetjesland-Centrum Eeklo Kaprijke Sint-Laureins in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …