logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5416 PZ Regio Puyenbroeck Lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5416 PZ Regio Puyenbroeck Lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5416 PZ Regio Puyenbroeck Lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

SCHRIFTELIJKE OPROEP voor categorie III met kennisgeving van bevoegdheden voor het ondervraging van een VOLWASSENEN beschuldigde van overtredingen waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5416 PZ Regio Puyenbroeck Lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U zal verhoord worden met betrekking tot feiten welke u zouden kunnen worden toegeschreven en dat een misdrijf betreffen in het geval van een vrijheidsstraf uitgevaardigd kan worden, te weten:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5416 PZ Regio Puyenbroeck Lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U zult worden als verdachte verhoord en hebt het recht om voor dit verhoor over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). U bent vrij dit te doen maar u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u juridisch advies inwint, legt u deze uitnodiging bij voorkeur voor aan uw advocaat zodat hij ook op de hoogte zou zijn van de feiten waarover u wordt verhoord. U hebt eveneens het recht u door uw advocaat te laten vergezellen en bijstaan tijdens het verhoor en spreekt dat best met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u verschijnt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Tijdens het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of niets te zeggen.
 3. U hoeft tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.
 4. Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Tijdens het verhoor kan u vragen dat alle vragen die aan u worden gesteld en alle antwoorden die u geeft, worden genoteerd in de door u gebruikte bewoordingen.
 6. Uw vrijheid is niet ingeperkt en u kan bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er wel rekening mee dat de procureur des Konings of onderzoeksrechter afhankelijk van de situatie een arrestatie kan opdragen tijdens het opsporingsonderzoek. Er wordt u bijgevolg de raad gegeven gevolg te geven aan deze uitnodiging. Tijdens het verhoor kunt u verzoeken om specifieke onderzoekshandelingen of getuigenverhoren.
 8. Het is toegestaan dat u gebruik maakt documenten die in uw eigendom zijn , zonder dat om die reden het ondervraging wordt uitgesteld en het is toegestaan om gedurende het interview of daarna vragen dat deze bewijsmateriaal bij het verslag van ondervraging of in het dossier worden toegevoegd .
 9. Wanneer u onvoldoende financiële middelen heeft om een advocaat te betalen , zijn de artikelen van 508/13 t/m 508/18 van het Wetboek voor Rechtszaken betreffende de toekenning van de gedeeltelijke of volledige van secundaire juridische bijstand mogelijk geldend . In dat geval dient u eigenhandig zich in verbinding te stellen met het BJB gelegen in het rechtbankgebouw en de toewijzing van een advocaat te vragen .
 10. In het toevoegselschrift wordt de schriftelijke verklaring van uw juridische voorrechten gevoegd in de juridische taal.

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden absoluut geen informatie gedaan betreffende de natuur of de inhoud van het procesdossier

  Indien u de Nederlandse taal niet spreekt , dient u sowieso eerst een afspraak te maken .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5416 PZ Regio Puyenbroeck Lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …