logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5411 PZ Vilvoorde Machelen Vilvoorde Machelen

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5411 PZ Vilvoorde Machelen Vilvoorde Machelen.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5411 PZ Vilvoorde Machelen Vilvoorde Machelen
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

GEDOCUMENTEERDE UITNODIGING voor groep III met bericht van bevoegdheden voor het interview van een MEERDERJARIGE inverdenkingsgestelde van feiten waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5411 PZ Vilvoorde Machelen Vilvoorde Machelen


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U verhoord worden inzake feiten die u ten laste eventueel kunnen gelegd worden gelegd en die betrekking hebben op een misdrijf waarvoor een vrijheidsstraf van toepassing kan zijn, te weten:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5411 PZ Vilvoorde Machelen Vilvoorde Machelen dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U zult worden als verdachte verhoord en hebt het recht om voor dit ondervraging over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen raadsman (zie verder onder punt 9). Het staat u vrij dit te doen maar u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u juridisch advies inwint, legt u deze uitnodiging best voor aan uw raadsman zodat hij ook op de hoogte zou zijn van de feiten waarover u wordt verhoord. Verder hebt u het recht u door uw advocaat te laten vergezellen en bijstaan tijdens het verhoor en spreekt dat bij voorkeur met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u zich aanmeldt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Tijdens het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een verklaring af te leggen, te reageren op de vragen ofte zwijgen.
 3. U hoeft tijdens het verhoor niet te worden gedwongen uzelf te beschuldigen.
 4. Uw getuigenissen kunnen als bewijs gebruikt worden en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Gedurende het verhoor kan u verzoeken dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gebruikte bewoordingen.
 6. U bent niet van uw vrijheid benomen en u kan bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er echter rekening mee dat de officier van justitie of onderzoeksrechter naargelang de omstandigheden een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. U kan tijdens het verhoor vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 8. Het is toegestaan dat u gebruik maken documenten die door u worden beheerd, zonder dat dit het verhoor wordt uitgesteld en u kunt tijdens het verhoor of op een later tijdstip vragen dat deze bewijsmateriaal bij het proces-verbaal van verhoor of bij de documenten worden opgenomen.
 9. Indien u niet genoeg inkomen heeft om een advocaat te betalen , zijn de artikelreeks 508/13-508/18 van het Wetboek van Rechtsvordering betreffende de toekenning van de partiële of volledige gratis vertegenwoordiging van juridische hulp van de tweede lijn eventueel van toepassing . In dat geval dient u persoonlijk contact te nemen met het BJB gevestigd in het gerechtsgebouw en de toewijzing te verzoeken (BJB).
 10. In bijlage is de geschreven verklaring van uw rechten en plichten opgenomen in de taal van de rechtspleging .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden GEEN informatie gegeven aangaande de natuur of de inhoud van het procesdossier

  Waarneer u de Nederlandse taal niet machtig bent , bent u verplicht eerst een afspraak te maken .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5411 PZ Vilvoorde Machelen Vilvoorde Machelen in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …