logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5383 PZ Maasland Dilsen-Stokkem Maaseik

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5383 PZ Maasland Dilsen-Stokkem Maaseik.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5383 PZ Maasland Dilsen-Stokkem Maaseik
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

SCHRIFTELIJKE UITNODIGING voor groep III met kennisgeving van bevoegdheden voor het interview van een VOLWASSENEN verdachte van overtredingen waarvoor een detentie kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5383 PZ Maasland Dilsen-Stokkem Maaseik


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U zal verhoord worden met betrekking tot incidenten welke u ten kunnen gelegd worden gelegd en dat een misdrijf betreffen in het geval van een vrijheidsstraf van toepassing kan zijn, namelijk:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5383 PZ Maasland Dilsen-Stokkem Maaseik dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Wij verzoeken u vriendelijk uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U wordt als verdachte verhoord en hebt het recht om voor dit ondervraging over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). Het staat u vrij dit te doen doch u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u een advocaat raadpleegt, legt u deze uitnodiging best voor aan uw raadsman zodat hij ook op de hoogte zou zijn van de feiten waarover u zal verhoord worden. U hebt eveneens het recht u door uw advocaat te laten vergezellen en bijstaan tijdens het verhoor en spreekt dat bij voorkeur met hem van tevoren af. Hoe dan ook wanneer u verschijnt voor het verhoor, wordt verwacht dat u juridisch advies hebt ingewonnen.
 2. Gedurende het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te antwoorden op de gestelde vragen ofte zwijgen.
 3. U hoeft tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.
 4. Uw getuigenissen kunnen als bewijs gebruikt worden en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Tijdens het verhoor kan u vragen dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gehanteerde woorden.
 6. U bent niet van uw vrijheid benomen en u mag bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er echter rekening mee dat de officier van justitie of rechter-commissaris naargelang de omstandigheden een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. Tijdens het verhoor kunt u verzoeken om specifieke onderzoekshandelingen of getuigenverhoren.
 8. Het is toegestaan dat u gebruik maakt bewijsmateriaal die in uw bezit zijn , zonder dat om die reden het interview wordt verdaagd en het is toegestaan om gedurende het interview of later vragen dat deze documenten in het proces-verbaal of bij het dossier worden opgenomen.
 9. Als u onvoldoende financiële middelen heeft om een raadsman te bekostigen , zijn de artikelreeks 508/13-508/18 van het Wetboek voor Rechtszaken betreffende de toekenning van de partiële of volledige kosteloosheid van secundaire juridische bijstand mogelijk van toepassing . In dat geval bent u verplicht om eigenhandig contact te nemen met het juridisch bijstandsbureau gelegen in het justitiële gebouw en de aanwijzing van een advocaat aan te vragen .
 10. In het toevoegselschrift bevat de documentatie van uw rechten en plichten gevoegd in de taal van de juridische procedure .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden absoluut geen mededelingen gegeven betreffende de aard of de inhoud van het dossier

  Waarneer u de Nederlandse taal niet machtig bent , bent u verplicht eerst een afspraak te regelen.

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5383 PZ Maasland Dilsen-Stokkem Maaseik in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …