logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5367 PZ Kempen Noord-Oost Arendonk Ravels Retie

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5367 PZ Kempen Noord-Oost Arendonk Ravels Retie.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5367 PZ Kempen Noord-Oost Arendonk Ravels Retie
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

GEDRUKTE OPROEP voor groep III met mededeling van privileges voor het interview van een VOLWASSENEN beschuldigde van feiten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5367 PZ Kempen Noord-Oost Arendonk Ravels Retie


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U verhoord worden over incidenten welke u zouden kunnen gelegd worden toegeschreven en die betrekking hebben op een misdrijf waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd, namelijk:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5367 PZ Kempen Noord-Oost Arendonk Ravels Retie dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U zult worden als verdachte ondervraagd en hebt het recht om voor dit ondervraging over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen raadsman (zie verder onder punt 9). Het staat u vrij dit te doen maar u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u juridisch advies inwint, legt u deze uitnodiging bij voorkeur voor aan uw advocaat zodat hij ook op de hoogte is van de feiten waarover u wordt verhoord. Verder hebt u het recht om door uw advocaat begeleid te worden tijdens het verhoor en spreekt dat bij voorkeur met hem van tevoren af. Hoe dan ook wanneer u zich aanmeldt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Gedurende het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te antwoorden op de gestelde vragen of niets te zeggen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet te worden gedwongen uzelf te beschuldigen.
 4. Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Gedurende het verhoor kan u vragen dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gebruikte bewoordingen.
 6. Uw vrijheid is niet ingeperkt en u mag bijgevolg te allen tijde vertrekken.
 7. Hou er echter rekening mee dat de officier van justitie of onderzoeksrechter afhankelijk van de situatie een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Er wordt u bijgevolg de raad gegeven gevolg te geven aan deze uitnodiging. U kan tijdens het verhoor vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 8. U gebruik maakt van bewijsmateriaal die in uw bezit zijn , zonder dat daardoor het verhoor wordt verdaagd en het is toegestaan om gedurende het interview of later verzoeken dat deze stukken bij het verslag van ondervraging of in het dossier worden toegevoegd .
 9. Wanneer u over onvoldoende inkomsten beschikt om een advocaat te betalen , zijn de artikelreeks 508/13-508/18 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de partiële of volledige gratis vertegenwoordiging van juridische hulp van de tweede lijn wellicht relevant. In dat geval dient u zelf contact te nemen met het juridisch bijstandsbureau gesitueerd in het rechtbankgebouw en de aanwijzing van een advocaat te vragen .
 10. In de bijlage is de geschreven verklaring van uw juridische voorrechten opgenomen in de taal van de rechtspleging .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden absoluut geen kennisgevingen gedaan wat betreft de aard en inhoud van het dossier

  Als u de Nederlandse taal niet machtig bent , dient u sowieso eerst een afspraak te maken .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5367 PZ Kempen Noord-Oost Arendonk Ravels Retie in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …