logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5364 PZ Regio Turnhout Baarle-Hertog Beerse Kasterlee Lille Oud-Turnhout Turnhout Vosselaar

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5364 PZ Regio Turnhout Baarle-Hertog Beerse Kasterlee Lille Oud-Turnhout Turnhout Vosselaar.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5364 PZ Regio Turnhout Baarle-Hertog Beerse Kasterlee Lille Oud-Turnhout Turnhout Vosselaar
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

SCHRIFTELIJKE UITNODIGING voor categorie III met kennisgeving van privileges voor het verhoor van een VOLWASSENEN inverdenkingsgestelde van feiten waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5364 PZ Regio Turnhout Baarle-Hertog Beerse Kasterlee Lille Oud-Turnhout Turnhout Vosselaar


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U verhoord worden inzake feiten welke u eventueel kunnen worden vastgesteld en die betrekking hebben op een misdrijf waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd, namelijk:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5364 PZ Regio Turnhout Baarle-Hertog Beerse Kasterlee Lille Oud-Turnhout Turnhout Vosselaar dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Wij verzoeken u vriendelijk uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U wordt als verdachte ondervraagd en hebt het recht om voor dit verhoor over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen raadsman (zie verder onder punt 9). Het staat u vrij dit te doen maar u dient dit zelf te regelen. Indien u een advocaat raadpleegt, legt u deze uitnodiging best voor aan uw raadsman zodat hij ook op de hoogte is van de feiten waarover u wordt verhoord. U hebt eveneens het recht om door uw advocaat begeleid te worden tijdens het verhoor en spreekt dat best met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u verschijnt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Tijdens het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te antwoorden op de gestelde vragen ofte zwijgen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.
 4. Uw getuigenissen kunnen als bewijs gebruikt worden en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Gedurende het verhoor kan u verzoeken dat alle vragen die aan u worden gesteld en alle antwoorden die u geeft, worden genoteerd in de door u gehanteerde woorden.
 6. U bent niet van uw vrijheid benomen en u kan bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er echter rekening mee dat de officier van justitie of rechter-commissaris naargelang de omstandigheden een arrestatie kan opdragen tijdens het opsporingsonderzoek. Er wordt u bijgevolg de raad gegeven gevolg te geven aan deze uitnodiging. U kan tijdens het verhoor vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 8. Het is toegestaan dat u gebruik maken documenten die in uw eigendom zijn , zonder dat om die reden het ondervraging wordt verdaagd en u mag tijdens het verhoor of later verzoeken dat deze bewijsmateriaal bij het verslag van ondervraging of bij de documenten worden toegevoegd .
 9. Wanneer u over onvoldoende inkomsten beschikt om een juridische vertegenwoordiger te betalen, zijn de artikelen van 508/13 t/m 508/18 van het Wetboek voor Rechtszaken met betrekking tot de toekenning van de gedeeltelijke of volledige gratis vertegenwoordiging van juridische tweedelijnsbijstand eventueel relevant. In dat geval bent u verplicht om persoonlijk contact te nemen met het BJB gelegen in het gerechtsgebouw en de aanwijzing van een advocaat te verzoeken (BJB).
 10. In het toevoegselschrift is de geschreven verklaring van uw juridische voorrechten gevoegd in de taal van de rechtspleging .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden absoluut geen mededelingen gedaan aangaande de aard of de inhoud van het dossier

  Als u de Nederlandse taal niet machtig bent , dient u sowieso eerst een afspraak te regelen.

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5364 PZ Regio Turnhout Baarle-Hertog Beerse Kasterlee Lille Oud-Turnhout Turnhout Vosselaar in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …