logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5323 ZP Des Collines Elzele (Ellezelles) Vloesberg (Flobecq) Frasnes-lez-Anvaing Lessen (Lessines)

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5323 ZP Des Collines Elzele (Ellezelles) Vloesberg (Flobecq) Frasnes-lez-Anvaing Lessen (Lessines).

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5323 ZP Des Collines Elzele (Ellezelles) Vloesberg (Flobecq) Frasnes-lez-Anvaing Lessen (Lessines)
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

GEDOCUMENTEERDE UITNODIGING voor klasse III met mededeling van rechten voor het verhoor van een MEERDERJARIGE verdachte van incidenten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5323 ZP Des Collines Elzele (Ellezelles) Vloesberg (Flobecq) Frasnes-lez-Anvaing Lessen (Lessines)


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U zal gehoord worden inzake incidenten die u ten kunnen gelegd worden gelegd en die betrekking hebben op een misdrijf in het geval van een vrijheidsstraf uitgevaardigd kan worden, meer bepaald:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5323 ZP Des Collines Elzele (Ellezelles) Vloesberg (Flobecq) Frasnes-lez-Anvaing Lessen (Lessines) dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U zult worden als verdachte verhoord en hebt het recht om voor dit verhoor over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen raadsman (zie verder onder punt 9). Het staat u vrij dit te doen maar u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u juridisch advies inwint, legt u deze uitnodiging best voor aan uw advocaat zodat hij ook op de hoogte zou zijn van de feiten waarover u zal verhoord worden. Verder hebt u het recht om door uw advocaat begeleid te worden tijdens het verhoor en spreekt dat best met hem van tevoren af. Hoe dan ook wanneer u verschijnt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Gedurende het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of zwijgen.
 3. U hoeft tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.
 4. Uw getuigenissen kunnen als bewijs gebruikt worden en bijgevolg tegen uzelf of tegen andere personen worden aangewend.
 5. Tijdens het verhoor kan u verzoeken dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gehanteerde woorden.
 6. Uw vrijheid is niet ingeperkt en u kan bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er echter rekening mee dat de procureur des Konings of onderzoeksrechter naargelang de omstandigheden een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Er wordt u bijgevolg de raad gegeven gevolg te geven aan deze uitnodiging. Tijdens het verhoor kunt u verzoeken om specifieke onderzoekshandelingen of getuigenverhoren.
 8. Het is toegestaan dat u gebruik maken documenten die in uw bezit zijn , zonder dat daardoor het verhoor wordt vertraagd en u mag tijdens de ondervraging of later vragen dat deze stukken bij het proces-verbaal van verhoor of bij het dossier worden gevoegd .
 9. Wanneer u onvoldoende financiële middelen heeft om een advocaat te betalen , zijn de artikelen 508/13 tot en met 508/18 van het Wetboek van Rechtsvordering met betrekking tot de toekenning van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van secundaire juridische bijstand mogelijk relevant. In dat geval dient u persoonlijk contact te nemen met het juridisch bijstandsbureau gevestigd in het rechtbankgebouw en de toewijzing te verzoeken (BJB).
 10. In bijlage wordt de schriftelijke verklaring van uw juridische voorrechten bijgevoegd in de juridische taal.

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden absoluut geen informatie gegeven wat betreft de aard en inhoud van het dossier

  Als u de Nederlandse niet bekend bent met het Nederlands, bent u verplicht eerst een afspraak te maken .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5323 ZP Des Collines Elzele (Ellezelles) Vloesberg (Flobecq) Frasnes-lez-Anvaing Lessen (Lessines) in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …