logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5307 ZP Samsom Sambreville Sombreffe

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5307 ZP Samsom Sambreville Sombreffe.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5307 ZP Samsom Sambreville Sombreffe
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

GEDOCUMENTEERDE OPROEP voor categorie III met kennisgeving van bevoegdheden voor het verhoor van een VOLWASSENEN verdachte van feiten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5307 ZP Samsom Sambreville Sombreffe


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U verhoord worden inzake omstandigheden welke u ten kunnen gelegd worden gelegd en dat betrekking hebben op een misdrijf waarvoor een vrijheidsstraf uitgevaardigd kan worden, namelijk:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5307 ZP Samsom Sambreville Sombreffe dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Wij verzoeken u vriendelijk uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U wordt als verdachte ondervraagd en hebt het recht om voor dit ondervraging over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). U bent vrij dit te doen doch u dient dit zelf te regelen. Indien u juridisch advies inwint, legt u deze uitnodiging best voor aan uw raadsman zodat hij ook op de hoogte is van de feiten waarover u zal verhoord worden. Verder hebt u het recht om door uw advocaat begeleid te worden tijdens het verhoor en spreekt dat best met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u zich aanmeldt voor het verhoor, wordt verwacht dat u juridisch advies hebt ingewonnen.
 2. Gedurende het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te reageren op de vragen ofte zwijgen.
 3. U hoeft tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.
 4. Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Gedurende het verhoor kan u vragen dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gehanteerde woorden.
 6. Uw vrijheid is niet ingeperkt en u mag bijgevolg te allen tijde vertrekken.
 7. Hou er wel rekening mee dat de procureur des Konings of onderzoeksrechter afhankelijk van de situatie een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. Tijdens het verhoor kunt u verzoeken om specifieke onderzoekshandelingen of getuigenverhoren.
 8. U gebruik maakt stukken die in uw bezit zijn , zonder dat dit het interview wordt verdaagd en het is toegestaan om tijdens het verhoor of daarna vragen dat deze stukken bij het verslag van ondervraging of bij het dossier worden toegevoegd .
 9. Wanneer u niet genoeg inkomen heeft om een juridische vertegenwoordiger te betalen, zijn de artikelreeks 508/13-508/18 van het Wetboek voor Rechtszaken betreffende de toekenning van de gedeeltelijke of volledige van juridische hulp van de tweede lijn wellicht van toepassing . In dat geval bent u verplicht om zelf contact te nemen met het BJB gevestigd in het gerechtsgebouw en de toewijzing te verzoeken (BJB).
 10. In de bijlage bevat de documentatie van uw juridische voorrechten opgenomen in de juridische taal.

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden GEEN kennisgevingen gedaan wat betreft de natuur of de inhoud van het zaakdossier

  Indien u de Nederlandse niet bekend bent met het Nederlands, moet u altijd eerst een afspraak in te plannen .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5307 ZP Samsom Sambreville Sombreffe in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …