logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5304 ZP Orneau-Mehaigne Éghezée Gembloers (Gembloux) La Bruyère

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5304 ZP Orneau-Mehaigne Éghezée Gembloers (Gembloux) La Bruyère.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5304 ZP Orneau-Mehaigne Éghezée Gembloers (Gembloux) La Bruyère
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

GEDRUKTE OPROEP voor groep III met bericht van rechten voor het verhoor van een VOLWASSENEN inverdenkingsgestelde van incidenten waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5304 ZP Orneau-Mehaigne Éghezée Gembloers (Gembloux) La Bruyère


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U zal verhoord inzake omstandigheden die u eventueel kunnen gelegd worden toegeschreven en welke een misdrijf betreffen waarbij een vrijheidsstraf kan worden opgelegd, te weten:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5304 ZP Orneau-Mehaigne Éghezée Gembloers (Gembloux) La Bruyère dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U zult worden als verdachte verhoord en hebt het recht om voor dit verhoor over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een toegewezen raadsman (zie verder onder punt 9). U bent vrij dit te doen doch u dient dit zelf te regelen. Indien u een advocaat raadpleegt, legt u deze uitnodiging best voor aan uw advocaat zodat hij ook op de hoogte zou zijn van de feiten waarover u wordt verhoord. U hebt eveneens het recht om door uw advocaat begeleid te worden tijdens het verhoor en spreekt dat best met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u verschijnt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Tijdens het verhoor heeft u de keuze na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te reageren op de vragen of niets te zeggen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.
 4. Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Gedurende het verhoor kan u vragen dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gebruikte bewoordingen.
 6. Uw vrijheid is niet ingeperkt en u kan bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er wel rekening mee dat de procureur des Konings of rechter-commissaris afhankelijk van de situatie een arrestatie kan opdragen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. U kan tijdens het verhoor vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 8. U gebruik maakt van bewijsmateriaal die in uw eigendom zijn , zonder dat om die reden het verhoor wordt verdaagd en u mag tijdens de ondervraging of daarna verzoeken dat deze documenten in het proces-verbaal of bij het dossier worden opgenomen.
 9. Wanneer u niet genoeg inkomen heeft om een advocaat te betalen , zullen de artikelen 508/13 tot en met 508/18 van het Wetboek voor Rechtszaken met betrekking tot de toekenning van de partiële of volledige gratis vertegenwoordiging van juridische hulp van de tweede lijn mogelijk van toepassing . In dat geval bent u verplicht om persoonlijk contact te nemen met het bureau voor juridische bijstand gesitueerd in het gerechtsgebouw en de aanwijzing te verzoeken (BJB).
 10. In het toevoegselschrift bevat de documentatie van uw rechten bijgevoegd in de taal van de rechtspleging .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden absoluut geen kennisgevingen verstrekt wat betreft de aard en inhoud van het procesdossier

  Als u de Nederlandse taal niet machtig bent , dient u sowieso eerst een afspraak in te plannen .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5304 ZP Orneau-Mehaigne Éghezée Gembloers (Gembloux) La Bruyère in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …