logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5301 ZP Centre Ardenne Bastenaken (Bastogne) Bertogne Fauvillers Léglise Libramont-Chevigny Neufchâteau Sainte-Ode Vaux-sur-Sûre

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5301 ZP Centre Ardenne Bastenaken (Bastogne) Bertogne Fauvillers Léglise Libramont-Chevigny Neufchâteau Sainte-Ode Vaux-sur-Sûre.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5301 ZP Centre Ardenne Bastenaken (Bastogne) Bertogne Fauvillers Léglise Libramont-Chevigny Neufchâteau Sainte-Ode Vaux-sur-Sûre
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

GEDRUKTE VERZOEK voor categorie III met kennisgeving van rechten voor het interview van een MEERDERJARIGE beschuldigde van feiten waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5301 ZP Centre Ardenne Bastenaken (Bastogne) Bertogne Fauvillers Léglise Libramont-Chevigny Neufchâteau Sainte-Ode Vaux-sur-Sûre


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U gehoord worden met betrekking tot omstandigheden welke u ten laste kunnen gelegd worden toegeschreven en dat onder een misdrijf vallen waarbij een vrijheidsstraf kan worden opgelegd, te weten:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5301 ZP Centre Ardenne Bastenaken (Bastogne) Bertogne Fauvillers Léglise Libramont-Chevigny Neufchâteau Sainte-Ode Vaux-sur-Sûre dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Gelieve uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U zult worden als verdachte ondervraagd en hebt het recht om voor dit ondervraging over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). U bent vrij dit te doen maar u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u een advocaat raadpleegt, legt u deze uitnodiging best voor aan uw advocaat zodat hij ook op de hoogte is van de feiten waarover u zal verhoord worden. U hebt eveneens het recht u door uw advocaat te laten vergezellen en bijstaan tijdens het verhoor en spreekt dat bij voorkeur met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u zich aanmeldt voor het verhoor, wordt verwacht dat u juridisch advies hebt ingewonnen.
 2. Tijdens het verhoor heeft u de keuze na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te antwoorden op de gestelde vragen ofte zwijgen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet te worden gedwongen uzelf te beschuldigen.
 4. Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt en bijgevolg tegen uzelf of tegen andere personen worden aangewend.
 5. Tijdens het verhoor kan u verzoeken dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gebruikte bewoordingen.
 6. U bent niet van uw vrijheid benomen en u kan bijgevolg te allen tijde vertrekken.
 7. Hou er echter rekening mee dat de procureur des Konings of onderzoeksrechter afhankelijk van de situatie een arrestatie kan opdragen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. Tijdens het verhoor kunt u verzoeken om specifieke onderzoekshandelingen of getuigenverhoren.
 8. Het is toegestaan dat u gebruik maakt documenten die in uw bezit zijn , zonder dat dit het ondervraging wordt verdaagd en u kunt gedurende het interview of op een later tijdstip verzoeken dat deze documenten bij het verslag van ondervraging of in het dossier worden gevoegd .
 9. Indien u niet genoeg inkomen heeft om een raadsman te bekostigen , zullen de artikelen 508/13 tot en met 508/18 van het Wetboek voor Rechtszaken met betrekking tot de toekenning van de gedeeltelijke of volledige van secundaire juridische bijstand eventueel van toepassing . In dat geval bent u verplicht om zelf contact op te nemen met het bureau voor juridische bijstand gelegen in het gerechtsgebouw en de toewijzing te verzoeken (BJB).
 10. In de bijlage bevat de documentatie van uw rechten opgenomen in de taal van de rechtspleging .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden niet mededelingen gedaan aangaande de natuur of de inhoud van het dossier

  Als u de Nederlandse taal niet spreekt , moet u altijd eerst een afspraak in te plannen .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5301 ZP Centre Ardenne Bastenaken (Bastogne) Bertogne Fauvillers Léglise Libramont-Chevigny Neufchâteau Sainte-Ode Vaux-sur-Sûre in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …