logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5299 ZP De Gaume Chiny Étalle Florenville Meix-devant-Virton Rouvroy Tintigny Virton

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5299 ZP De Gaume Chiny Étalle Florenville Meix-devant-Virton Rouvroy Tintigny Virton.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5299 ZP De Gaume Chiny Étalle Florenville Meix-devant-Virton Rouvroy Tintigny Virton
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

GEDOCUMENTEERDE OPROEP voor groep III met mededeling van bevoegdheden voor het interview van een VOLWASSENEN beschuldigde van overtredingen waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5299 ZP De Gaume Chiny Étalle Florenville Meix-devant-Virton Rouvroy Tintigny Virton


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U verhoord inzake incidenten die u ten laste zouden kunnen gelegd worden gelegd en dat betrekking hebben op een misdrijf waarvoor een vrijheidsstraf van toepassing kan zijn, meer bepaald:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5299 ZP De Gaume Chiny Étalle Florenville Meix-devant-Virton Rouvroy Tintigny Virton dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Wij verzoeken u vriendelijk uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U zult worden als verdachte ondervraagd en hebt het recht om voor dit ondervraging over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen raadsman (zie verder onder punt 9). U bent vrij dit te doen doch u dient dit zelf te regelen. Indien u een advocaat raadpleegt, legt u deze uitnodiging best voor aan uw raadsman zodat hij ook op de hoogte zou zijn van de feiten waarover u zal verhoord worden. U hebt eveneens het recht u door uw advocaat te laten vergezellen en bijstaan tijdens het verhoor en spreekt dat best met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u verschijnt voor het verhoor, wordt verwacht dat u juridisch advies hebt ingewonnen.
 2. Tijdens het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen ofte zwijgen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet te worden gedwongen uzelf te beschuldigen.
 4. Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt en bijgevolg tegen uzelf of tegen andere personen worden aangewend.
 5. Gedurende het verhoor kan u vragen dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gebruikte bewoordingen.
 6. U bent niet van uw vrijheid benomen en u mag bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er echter rekening mee dat de officier van justitie of onderzoeksrechter afhankelijk van de situatie een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. U kan tijdens het verhoor vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 8. U gebruik maken bewijsmateriaal die in uw eigendom zijn , zonder dat dit het verhoor wordt vertraagd en het is toegestaan om gedurende het interview of later verzoeken dat deze documenten bij het verslag van ondervraging of bij het dossier worden gevoegd .
 9. Wanneer u onvoldoende financiële middelen heeft om een juridische vertegenwoordiger te betalen, zullen de artikelreeks 508/13-508/18 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toekenning van de gedeeltelijk of volledige kosteloosheid van juridische hulp van de tweede lijn wellicht van toepassing . In dat geval moet u eigenhandig contact te nemen met het bureau voor juridische bijstand gevestigd in het rechtbankgebouw en de toewijzing te verzoeken (BJB).
 10. In de bijlage is de geschreven verklaring van uw rechten en plichten bijgevoegd in de juridische taal.

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden GEEN informatie gegeven betreffende de natuur of de inhoud van het zaakdossier

  Waarneer u de Nederlandse taal niet machtig bent , dient u sowieso eerst een afspraak te maken .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5299 ZP De Gaume Chiny Étalle Florenville Meix-devant-Virton Rouvroy Tintigny Virton in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …