logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5296 ZP Du Condroz Anthisnes Clavier Comblain-au-Pont Ferrières Hamoir Marchin Modave Nandrin Ouffet Tinlot

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5296 ZP Du Condroz Anthisnes Clavier Comblain-au-Pont Ferrières Hamoir Marchin Modave Nandrin Ouffet Tinlot.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5296 ZP Du Condroz Anthisnes Clavier Comblain-au-Pont Ferrières Hamoir Marchin Modave Nandrin Ouffet Tinlot
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

SCHRIFTELIJKE UITNODIGING voor categorie III met mededeling van rechten voor het verhoor van een MEERDERJARIGE verdachte van overtredingen waarvoor een detentie kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5296 ZP Du Condroz Anthisnes Clavier Comblain-au-Pont Ferrières Hamoir Marchin Modave Nandrin Ouffet Tinlot


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U verhoord worden met betrekking tot feiten die u ten laste zouden kunnen gelegd worden gelegd en die betrekking hebben op een misdrijf waarbij een vrijheidsstraf kan worden opgelegd, meer bepaald:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5296 ZP Du Condroz Anthisnes Clavier Comblain-au-Pont Ferrières Hamoir Marchin Modave Nandrin Ouffet Tinlot dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U zult worden als verdachte verhoord en hebt het recht om voor dit ondervraging over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). U bent vrij dit te doen maar u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u een advocaat raadpleegt, legt u deze uitnodiging best voor aan uw raadsman zodat hij ook op de hoogte is van de feiten waarover u wordt verhoord. U hebt eveneens het recht om door uw advocaat begeleid te worden tijdens het verhoor en spreekt dat best met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u verschijnt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Tijdens het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen ofte niets te zeggen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet te worden gedwongen uzelf te beschuldigen.
 4. Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Gedurende het verhoor kan u vragen dat alle vragen die aan u worden gesteld en alle antwoorden die u geeft, worden genoteerd in de door u gebruikte bewoordingen.
 6. Uw vrijheid is niet ingeperkt en u mag bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er echter rekening mee dat de procureur des Konings of onderzoeksrechter naargelang de omstandigheden een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. Tijdens het verhoor kunt u verzoeken om specifieke onderzoekshandelingen of getuigenverhoren.
 8. U mag gebruik maakt van bewijsmateriaal die in uw bezit zijn , zonder dat om die reden het interview wordt vertraagd en u mag tijdens de ondervraging of later vragen dat deze documenten in het proces-verbaal of bij het dossier worden gevoegd .
 9. Wanneer u onvoldoende financiële middelen heeft om een advocaat te betalen , zullen de artikelreeks 508/13-508/18 van het Wetboek van Rechtsvordering met betrekking tot de toekenning van de gedeeltelijk of volledige gratis vertegenwoordiging van juridische tweedelijnsbijstand eventueel van toepassing . In dat geval moet u zelf zich in verbinding te stellen met het juridisch bijstandsbureau gelegen in het gerechtsgebouw en de toewijzing te verzoeken (BJB).
 10. In bijlage is de geschreven verklaring van uw rechten en plichten gevoegd in de taal van de rechtspleging .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden absoluut geen mededelingen verstrekt aangaande de aard of de inhoud van het dossier

  Indien u de Nederlandse niet bekend bent met het Nederlands, dient u sowieso eerst een afspraak te maken .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5296 ZP Du Condroz Anthisnes Clavier Comblain-au-Pont Ferrières Hamoir Marchin Modave Nandrin Ouffet Tinlot in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …