logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5288 ZP Pays de Herve Aubel Baelen Herve Limburg (Limbourg) Olne Plombières Thimister-Clermont Welkenraedt

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5288 ZP Pays de Herve Aubel Baelen Herve Limburg (Limbourg) Olne Plombières Thimister-Clermont Welkenraedt.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5288 ZP Pays de Herve Aubel Baelen Herve Limburg (Limbourg) Olne Plombières Thimister-Clermont Welkenraedt
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

GEDRUKTE OPROEP voor klasse III met kennisgeving van rechten voor het ondervraging van een MEERDERJARIGE beschuldigde van feiten waarvoor een detentie kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5288 ZP Pays de Herve Aubel Baelen Herve Limburg (Limbourg) Olne Plombières Thimister-Clermont Welkenraedt


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U gehoord worden met betrekking tot feiten die u ten laste kunnen worden gelegd en dat onder een misdrijf vallen waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd, meer bepaald:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5288 ZP Pays de Herve Aubel Baelen Herve Limburg (Limbourg) Olne Plombières Thimister-Clermont Welkenraedt dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Wij verzoeken u vriendelijk uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U wordt als verdachte verhoord en hebt het recht om voor dit verhoor over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). Het staat u vrij dit te doen maar u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u juridisch advies inwint, legt u deze uitnodiging bij voorkeur voor aan uw raadsman zodat hij ook op de hoogte zou zijn van de feiten waarover u zal verhoord worden. Verder hebt u het recht om door uw advocaat begeleid te worden tijdens het verhoor en spreekt dat bij voorkeur met hem van tevoren af. Hoe dan ook wanneer u zich aanmeldt voor het verhoor, wordt verwacht dat u juridisch advies hebt ingewonnen.
 2. Gedurende het verhoor heeft u de keuze na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te antwoorden op de gestelde vragen of niets te zeggen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.
 4. Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt en bijgevolg voor of tegen u of anderen worden ingezet.
 5. Tijdens het verhoor kan u verzoeken dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gebruikte bewoordingen.
 6. U bent niet van uw vrijheid benomen en u mag bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er wel rekening mee dat de procureur des Konings of onderzoeksrechter naargelang de omstandigheden een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. U kan tijdens het verhoor vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 8. Het is toegestaan dat u gebruik maakt van stukken die in uw bezit zijn , zonder dat daardoor het verhoor wordt verdaagd en u kunt gedurende het interview of op een later tijdstip verzoeken dat deze documenten bij het proces-verbaal van verhoor of in het dossier worden gevoegd .
 9. Als u onvoldoende financiële middelen heeft om een advocaat te betalen , zijn de artikelen van 508/13 t/m 508/18 van het Wetboek van Rechtsvordering betreffende de toekenning van de gedeeltelijke of volledige van juridische tweedelijnsbijstand wellicht relevant. In dat geval bent u verplicht om eigenhandig contact te nemen met het juridisch bijstandsbureau gesitueerd in het rechtbankgebouw en de aanwijzing te verzoeken (BJB).
 10. In het toevoegselschrift bevat de documentatie van uw rechten en plichten opgenomen in de taal van de juridische procedure .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden niet kennisgevingen verstrekt aangaande de aard of de inhoud van het zaakdossier

  Als u de Nederlandse taal niet spreekt , moet u altijd eerst een afspraak in te plannen .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5288 ZP Pays de Herve Aubel Baelen Herve Limburg (Limbourg) Olne Plombières Thimister-Clermont Welkenraedt in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …