logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5286 ZP Hesbaye Berloz Crisnée Donceel Faimes Fexhe-le-Haut-Clocher Geer Oerle (Oreye) Remicourt Borgworm

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5286 ZP Hesbaye Berloz Crisnée Donceel Faimes Fexhe-le-Haut-Clocher Geer Oerle (Oreye) Remicourt Borgworm.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5286 ZP Hesbaye Berloz Crisnée Donceel Faimes Fexhe-le-Haut-Clocher Geer Oerle (Oreye) Remicourt Borgworm
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

GEDOCUMENTEERDE VERZOEK voor categorie III met bericht van rechten voor het ondervraging van een VOLWASSENEN beschuldigde van incidenten waarvoor een detentie kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5286 ZP Hesbaye Berloz Crisnée Donceel Faimes Fexhe-le-Haut-Clocher Geer Oerle (Oreye) Remicourt Borgworm


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U zal verhoord inzake omstandigheden welke u ten laste zouden kunnen gelegd worden vastgesteld en die betrekking hebben op een misdrijf waarbij een vrijheidsstraf uitgevaardigd kan worden, meer bepaald:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5286 ZP Hesbaye Berloz Crisnée Donceel Faimes Fexhe-le-Haut-Clocher Geer Oerle (Oreye) Remicourt Borgworm dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U wordt als verdachte ondervraagd en hebt het recht om voor dit ondervraging over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). Het staat u vrij dit te doen doch u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u een advocaat raadpleegt, legt u deze uitnodiging best voor aan uw raadsman zodat hij ook op de hoogte is van de feiten waarover u zal verhoord worden. Verder hebt u het recht u door uw advocaat te laten vergezellen en bijstaan tijdens het verhoor en spreekt dat best met hem van tevoren af. Hoe dan ook wanneer u zich aanmeldt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Tijdens het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te reageren op de vragen ofte niets te zeggen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.
 4. Uw getuigenissen kunnen als bewijs gebruikt worden en bijgevolg tegen uzelf of tegen andere personen worden aangewend.
 5. Gedurende het verhoor kan u verzoeken dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gebruikte bewoordingen.
 6. U bent niet van uw vrijheid benomen en u kan bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er echter rekening mee dat de procureur des Konings of rechter-commissaris afhankelijk van de situatie een arrestatie kan opdragen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. Tijdens het verhoor kunt u verzoeken om specifieke onderzoekshandelingen of getuigenverhoren.
 8. U gebruik maakt van documenten die in uw bezit zijn , zonder dat om die reden het interview wordt uitgesteld en het is toegestaan om tijdens de ondervraging of later vragen dat deze stukken bij het proces-verbaal van verhoor of bij het dossier worden opgenomen.
 9. Indien u onvoldoende financiële middelen heeft om een raadsman te bekostigen , zijn de artikelen van 508/13 t/m 508/18 van het Wetboek voor Rechtszaken met betrekking tot de toekenning van de gedeeltelijke of volledige van juridische hulp van de tweede lijn eventueel geldend . In dat geval dient u eigenhandig zich in verbinding te stellen met het bureau voor juridische bijstand gelegen in het gerechtsgebouw en de aanwijzing aan te vragen .
 10. In de bijlage bevat de documentatie van uw juridische voorrechten opgenomen in de taal van de rechtspleging .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden absoluut geen kennisgevingen verstrekt betreffende de aard en inhoud van het procesdossier

  Als u de Nederlandse taal niet spreekt , dient u sowieso eerst een afspraak in te plannen .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5286 ZP Hesbaye Berloz Crisnée Donceel Faimes Fexhe-le-Haut-Clocher Geer Oerle (Oreye) Remicourt Borgworm in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …