logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5281 ZP Basse Meuse Bitsingen (Bassenge) Blegny Dalhem Juprelle Oupeye Wezet (Visé)

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5281 ZP Basse Meuse Bitsingen (Bassenge) Blegny Dalhem Juprelle Oupeye Wezet (Visé).

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5281 ZP Basse Meuse Bitsingen (Bassenge) Blegny Dalhem Juprelle Oupeye Wezet (Visé)
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

SCHRIFTELIJKE UITNODIGING voor groep III met bericht van privileges voor het ondervraging van een VOLWASSENEN beschuldigde van incidenten waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5281 ZP Basse Meuse Bitsingen (Bassenge) Blegny Dalhem Juprelle Oupeye Wezet (Visé)


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U verhoord met betrekking tot omstandigheden welke u zouden kunnen gelegd worden gelegd en die onder een misdrijf vallen waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd, te weten:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5281 ZP Basse Meuse Bitsingen (Bassenge) Blegny Dalhem Juprelle Oupeye Wezet (Visé) dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U wordt als verdachte verhoord en hebt het recht om voor dit verhoor over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). Het staat u vrij dit te doen maar u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u een advocaat raadpleegt, legt u deze uitnodiging best voor aan uw raadsman zodat hij ook op de hoogte zou zijn van de feiten waarover u zal verhoord worden. U hebt eveneens het recht u door uw advocaat te laten vergezellen en bijstaan tijdens het verhoor en spreekt dat bij voorkeur met hem van tevoren af. Hoe dan ook wanneer u zich aanmeldt voor het verhoor, wordt verwacht dat u juridisch advies hebt ingewonnen.
 2. Tijdens het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te antwoorden op de gestelde vragen ofte niets te zeggen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet te worden gedwongen uzelf te beschuldigen.
 4. Uw getuigenissen kunnen als bewijs gebruikt worden en bijgevolg tegen uzelf of tegen andere personen worden aangewend.
 5. Gedurende het verhoor kan u verzoeken dat alle vragen die u worden gesteld, worden genoteerd in de door u gehanteerde woorden.
 6. Uw vrijheid is niet ingeperkt en u mag bijgevolg te allen tijde vertrekken.
 7. Hou er wel rekening mee dat de procureur des Konings of rechter-commissaris afhankelijk van de situatie een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Er wordt u bijgevolg de raad gegeven gevolg te geven aan deze uitnodiging. U kan tijdens het verhoor vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 8. U gebruik maakt van bewijsmateriaal die door u worden beheerd, zonder dat om die reden het interview wordt vertraagd en u kunt gedurende het interview of op een later tijdstip vragen dat deze stukken in het proces-verbaal of bij het dossier worden gevoegd .
 9. Indien u niet genoeg inkomen heeft om een juridische vertegenwoordiger te betalen, zullen de artikelreeks 508/13-508/18 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toekenning van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van juridische tweedelijnsbijstand mogelijk van toepassing . In dat geval bent u verplicht om persoonlijk contact op te nemen met het bureau voor juridische bijstand gelegen in het rechtbankgebouw en de aanwijzing van een advocaat aan te vragen .
 10. In de bijlage wordt de schriftelijke verklaring van uw rechten opgenomen in de taal van de rechtspleging .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden GEEN mededelingen gedaan betreffende de aard of de inhoud van het dossier

  Indien u de Nederlandse niet bekend bent met het Nederlands, moet u altijd eerst een afspraak te maken .

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5281 ZP Basse Meuse Bitsingen (Bassenge) Blegny Dalhem Juprelle Oupeye Wezet (Visé) in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …