logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

UITNODIGING TOT VERHOOR
5276 ZP Brabant Wallon Est Hélécine Geldenaken Orp-Jauche Perwijs (Perwez) Ramillies

Advocaat aanvragen die u juridische belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging tot verhoor.

Uitnodiging tot verhoor 5276 ZP Brabant Wallon Est Hélécine Geldenaken Orp-Jauche Perwijs (Perwez) Ramillies.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
5276 ZP Brabant Wallon Est Hélécine Geldenaken Orp-Jauche Perwijs (Perwez) Ramillies
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

SCHRIFTELIJKE UITNODIGING voor klasse III met bericht van privileges voor het ondervraging van een VOLWASSENEN verdachte van feiten waarvoor een detentie kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te 5276 ZP Brabant Wallon Est Hélécine Geldenaken Orp-Jauche Perwijs (Perwez) Ramillies


En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U verhoord met betrekking tot omstandigheden welke u ten kunnen gelegd worden toegeschreven en dat een misdrijf betreffen waarvoor een vrijheidsstraf van toepassing kan zijn, te weten:

  • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
  • Wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen
  • Inbreuken op de wapenwetgeving
  • Inbreuken op de drugswetgeving
  • Criminele organisatie
  • Inbreuken betreffende springstoffen
  • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht


te straat te 5276 ZP Brabant Wallon Est Hélécine Geldenaken Orp-Jauche Perwijs (Perwez) Ramillies dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Graag uw rechten die hieronder worden uitgelegd:

 1. U wordt als verdachte ondervraagd en hebt het recht om voor dit verhoor over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een raadsman naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). U bent vrij dit te doen maar u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u juridisch advies inwint, legt u deze uitnodiging best voor aan uw raadsman zodat hij ook op de hoogte zou zijn van de feiten waarover u wordt verhoord. U hebt eveneens het recht u door uw advocaat te laten vergezellen en bijstaan tijdens het verhoor en spreekt dat bij voorkeur met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u verschijnt voor het verhoor, wordt verwacht dat u juridisch advies hebt ingewonnen.
 2. Gedurende het verhoor heeft u de mogelijkheid na bekendmaking van uw identiteit om een getuigenis te geven, te reageren op de vragen ofte zwijgen.
 3. U hoeft tijdens het verhoor niet te worden gedwongen uzelf te beschuldigen.
 4. Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt en bijgevolg tegen uzelf of tegen andere personen worden aangewend.
 5. Tijdens het verhoor kan u vragen dat alle vragen die aan u worden gesteld en alle antwoorden die u geeft, worden genoteerd in de door u gehanteerde woorden.
 6. U bent niet van uw vrijheid benomen en u mag bijgevolg te allen tijde vertrekken.
 7. Hou er wel rekening mee dat de procureur des Konings of onderzoeksrechter naargelang de omstandigheden een arrestatie kan opdragen tijdens het opsporingsonderzoek. Geheel vrijblijvend wordt u aangeraden deze uitnodiging op te volgen. U kan tijdens het verhoor vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 8. U mag gebruik maakt van stukken die door u worden beheerd, zonder dat daardoor het interview wordt vertraagd en u kunt tijdens het verhoor of later vragen dat deze documenten in het proces-verbaal of in het dossier worden opgenomen.
 9. Wanneer u niet genoeg inkomen heeft om een advocaat te betalen , zullen de artikelen 508/13 tot en met 508/18 van het Wetboek voor Rechtszaken betreffende de toekenning van de gedeeltelijke of volledige van secundaire juridische bijstand eventueel geldend . In dat geval bent u verplicht om persoonlijk contact op te nemen met het bureau voor juridische bijstand gevestigd in het justitiële gebouw en de aanwijzing van een advocaat aan te vragen .
 10. In bijlage wordt de schriftelijke verklaring van uw rechten en plichten gevoegd in de taal van de juridische procedure .

   

  BELANGRIJKE INFO

  Telefonisch worden absoluut geen kennisgevingen gegeven wat betreft de aard en inhoud van het dossier

  Als u de Nederlandse taal niet spreekt , moet u altijd eerst een afspraak te regelen.

  Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)

  Handtekening
  Naam en voornaamgenodigde

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van 5276 ZP Brabant Wallon Est Hélécine Geldenaken Orp-Jauche Perwijs (Perwez) Ramillies in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

Advocaat Véronique Hooghe runt een veelzijdig advocatenkantoor die een breed scala aan juridische diensten en expertise biedt en dit op verschillende rechtsgebieden. Dit stelt me in staat om een diverse cliëntenkring te bedienen en verschillende juridische kwesties aan te pakken.
Ik ben oa. gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, politieverhoren – Salduz 3 / minderjarigen of zaken die voor de strafrechtbank en politierechtbank komen.

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …