logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

specialisaties advocaat

Ik ben gespecialiseerd in:

Strafrecht – Verkeersrecht – Politierechtbank – Salduz 3 – Verhoren – Pro Deo – Erkend Bemiddelaar

STRAFRECHT › POLITIERECHTBANK › POLITIERECHTER › VERDACHTE POLITIE VERHOOR › SALDUZ 3 › ALCOHOL IN HET VERKEER › DRUGS IN VERKEER › Tweede keer betrapt › Vluchtmisdrijf gepleegd?

specialisaties advocaat rechtspraak

specialisaties in het recht strafrecht verkeersrecht verkeerswet Verkeer politierechtbank alcohol in het verkeer drugs in verkeer tweede keer betrapt opnieuw betrapt vluchtmisdrijfIn de rechtspraktijk zijn er verschillende specialisaties waarin advocaten en juristen zich kunnen specialiseren.
Enkele veelvoorkomende specialisaties in het recht zijn: verkeersrecht, strafrecht, familierecht, jeugdrecht ea …

De rechtsdomeinen verwijzen dus naar verschillende gebieden binnen het recht waarop wetten, regels en juridische principes worden toegepast.

Elk van deze rechtsdomeinen kan verder worden onderverdeeld in meer gespecialiseerde subdomeinen, afhankelijk van de complexiteit en het specialisatieniveau van het rechtssysteem.

“Een gespecialiseerd advocaat aanvragen, doe je beter vroeg dan laat.”
Advocaat & Erkend Bemiddelaar Véronique Hooghe 

5 sterren geel goede beoordelingen pro deo aanvragen goede advocaat goede strafrechtadvocaat top advocaat goeie advocaat

Verkeersrecht specialisatie advocaat Hooghe

politie die tussen komt na een ongeval om een onderzoek te starten slachtoffer gewond dader vluchtmisdrijf getuigen snelheid alcohol drugs geen verzekering geen rijbewijs geen autokeuring

Verkeersrecht is een tak van het recht die zich richt op de regelgeving en wetten met betrekking tot het verkeer op de openbare weg. Het omvat de rechten en plichten van weggebruikers, verkeersregels, aansprakelijkheid bij verkeersongevallen en de handhaving van verkeersvoorschriften.

Verkeersrecht regelt onder andere zaken zoals verkeersboetes, rijbewijszaken, verkeersongevallen en verkeersovertredingen. Het doel van verkeersrecht is om de verkeersveiligheid te waarborgen en een ordelijk verloop van het verkeer te bevorderen. In België wordt het verkeersrecht onder andere geregeld in de Wegcode en de verschillende verkeerswetten.

Strafrecht specialisatie advocaat Hooghe

strafrecht strafrechtadvocaat advocaat strafrecht strafprocesrecht strafrechtadvocatuur

Het strafrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met het bepalen van wat strafbaar gedrag is en welke straffen daarop staan. Het omvat de regels en wetten die bepalen welke gedragingen als misdrijven worden beschouwd en welke procedures worden gevolgd om overtreders te straffen. Het strafrecht regelt ook de rechten van verdachten en hoe strafzaken worden behandeld door de rechtbanken. In wezen is het strafrecht bedoeld om de maatschappij te beschermen en gerechtigheid te handhaven door het bestraffen van crimineel gedrag.

Het strafrecht omvat de regels en wetten die bepalen welke gedragingen strafbaar zijn en wat voor straffen daarop staan. Het gaat dus om het rechtsgebied dat zich bezighoudt met misdrijven en overtredingen en de bijbehorende strafrechtelijke procedures. Onder het strafrecht vallen onder andere moord, diefstal, fraude, geweldpleging, drugsdelicten en verkeersovertredingen.

Alcohol in het verkeer

bier glas bierglas alcohol verkeer ongeval betrapt controle blazen advocaat nodig politie betrapt dronken sturen dronken rijden

Als iemand rijongeschikt wordt verklaard door alcoholgebruik in het verkeer, betekent dit dat de persoon niet meer mag deelnemen aan het verkeer (rijden) vanwege het overschrijden van de wettelijke alcohollimiet of het veroorzaken van een gevaarlijke situatie door het gebruik van alcohol. Dit kan resulteren in een rijverbod, boete en mogelijk andere strafrechtelijke gevolgen, zoals een strafblad of verplichte deelname aan een verkeerscursus. Het is belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met alcohol en nooit onder invloed te rijden, aangezien dit niet alleen gevaarlijk is voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers. Reken op een advocaat verkeersrecht.

 Positieve alcoholtest? Ademtest?

Drugs in het verkeer

cannabis wiet drugs in het verkeer positieve drugstest marihuana positief rijbewijs ingetrokken

Drugs in het vrkeer? Het is absoluut verboden om onder invloed van drugs deel te nemen aan het verkeer. Net zoals alcohol, kunnen drugs je vermogen om veilig te rijden ernstig beïnvloeden. In België wordt het rijden onder invloed van drugs beschouwd als een ernstige overtreding en kan leiden tot zware boetes, rijverboden en zelfs strafrechtelijke vervolging. Het is van groot belang om altijd nuchter en alert te zijn wanneer je deelneemt aan het verkeer, om zo de veiligheid van jezelf en anderen te waarborgen.

Positieve drugstest? Speekseltest?
Sporen van drugs in bloedtest?

Tweede keer betrapt met alcohol in het verkeer?!

Tweede keer betrapt met alcohol in het verkeer OMG advocaat contacteren Tweede keer betrapt met drugs in het verkeer

Het is zorgwekkend dat je voor de tweede keer bent opgepakt met alcohol in het verkeer.

In België worden herhaalde overtredingen van rijden onder invloed streng bestraft. Het kan leiden tot zwaardere boetes, langere rijverboden, verplichte deelname aan een verkeerscursus of zelfs gevangenisstraf, afhankelijk van de situatie. Het is van essentieel belang om niet te rijden onder invloed van alcohol en de verkeersregels te respecteren om de veiligheid van jezelf en anderen te waarborgen. Overweeg ook om hulp te zoeken als je moeite hebt met alcoholgebruik.

Neem de situatie serieus en neem verantwoordelijkheid voor je acties om herhaling te voorkomen.

Verdachte? Politie verhoor? Salduz 3?

verdachte politie verhoor politieverhoor Salduz 3 Salduz wetgeving Salduz wet opgepakt brief politie verdachte vrijheid beroofd uitnodiging politie

Als je verdacht wordt van een misdrijf en je bent uitgenodigd voor een politieverhoor, is het belangrijk om je goed voor te bereiden en te weten wat je rechten en opties zijn.

Hier zijn een paar tips die je kunnen helpen:

  1. Neem contact op met een advocaat: Het is verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in strafrecht. Een advocaat kan je adviseren over je rechten, je bijstaan tijdens het verhoor en je helpen om de juiste stappen te nemen.

  2. Bereid je voor op het verhoor: Denk na over wat er gebeurd is en welke informatie je wel en niet wilt delen tijdens het verhoor. Het is belangrijk om eerlijk te zijn, maar je hoeft niet alles te zeggen. Onthoud dat je het recht hebt om te zwijgen.
  3. Wees beleefd en respectvol: Tijdens het verhoor is het belangrijk om beleefd en respectvol te blijven, ook als je onder druk wordt gezet. Probeer kalm te blijven en geef alleen feitelijke informatie.

  4. Ken je rechten: Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van je rechten, zoals het recht op bijstand van een advocaat, het recht om te zwijgen en het recht om te weten waarvan je wordt verdacht.

Onthoud dat het ondergaan van een politieverhoor een belangrijke stap is in het strafrechtelijk proces en dat het cruciaal is om je goed voor te bereiden en juridisch advies in te winnen. Reken op mijn ervaring en mijn juridische diensten.

 Verdachte? Politie verhoor? Salduz 3?

Vluchtmisdrijf gepleegd?

stuur sportwagen vluchtmisdrijf gepleegd weggereden van de politie controles

Het plegen van vluchtmisdrijf is een ernstige overtreding en heeft serieuze consequenties. In België is het strafbaar en kan het leiden tot zware boetes, gevangenisstraf en een rijverbod. Het is belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je acties en de gevolgen te aanvaarden.

Als je betrokken bent bij een situatie waarbij je vluchtmisdrijf hebt gepleegd, raad ik aan om contact op te nemen met de autoriteiten en de situatie op te helderen. Het is altijd beter om eerlijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor je daden. Reken op mijn ervaring en mijn juridische diensten.

Vluchtmisdrijf gepleegd?

Pro deo advocaten aanvragen kan hier!

pro deo zoeken juridische hulp nodig

Als je niet over voldoende financiële middelen beschikt om een advocaat te betalen, kun je in aanmerking komen voor juridische bijstand van een pro deo advocaat. 

  1. Pro deo advocaten zoals ik, kunnen verantwoordelijk zijn voor het toekennen en het regelen van juridische bijstand voor personen met beperkte financiële middelen.

  2. Leg uit wat je situatie is en waarom je denkt in aanmerking te komen voor pro deo bijstand. Je zal gevraagd worden om documenten aan te leveren die je financiële situatie aantonen, zoals loonstroken, bankafschriften, bewijs van uitkeringen, etc.

  3. De pro deo advocaat zal je aanvraag beoordelen en beslissen of je in aanmerking komt voor pro deo bijstand. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, zal de pro deo advocaat je bij te staan in je juridische kwestie.

  4.  Bespreek de zaak met mij. Zorg ervoor dat je alle relevante informatie met mij, de advocaat deelt, zodat hij of zij je optimaal kan bijstaan.
schulden bankschulden veel schulden geen zicht op. mijn. schulden kan niks meer betalen koppel zoekt hulp personen hebben hulp nodig

Het is belangrijk om tijdig contact op te nemen met een pro deo advocaat en alle benodigde documenten te verzamelen om een vlotte afhandeling van je aanvraag te bevorderen.

Ik kan optreden voor jou als pro Deo indien je aan de voorwaarden voldoet.

Steeds tot jouw dienst! – Pro Deo Advocaat Véronique Hooghe –

› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …

CONTACT

HOOGHE ADVOCATENKANTOOR
BTW BE 0818.575.773
Advocaat Véronique Hooghe
Burgemeester Bruneellaan 14,
8531 Harelbeke (Hulste)

+32 497 455 292

JURIDISCH ADVIES & BIJSTAND BIJ

© 2024   |   ADVOCAAT-HOOGHE.BE  ・  Privacy Policy    |    Cookie Policy    |    Terms & Conditions