logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

RECIDIVE - Veelpleger

Ik ben gespecialiseerd in:

Strafrecht – Verkeersrecht – Politierechtbank – Salduz 3 – Verhoren – Pro Deo – Erkend Bemiddelaar

RECIDIVE? HERHALING VAN EEN MISDRIJF? VEELPLEGER? › ADVOCATENKANTOOR AANGESLOTEN BALIE KORTRIJK / BALIE BRUGGE │ ADVOCAAT-HOOGHE.BE

Recidive (herhaling van een misdrijf) - Veelpleger

recidive herhaling van een misdrijf meermaals betrapt met alcohol achter stuur opnieuw betrapt met drugs in het verkeer boetes straffen advocaat nodig aanvragen meerdere veroordelingen veelpleger gekend in het gerecht gekend voor vele straffeiten delictenRecidive, herhaling van een misdrijf of een veelpleger?
Een veelpleger is een term die wordt gebruikt om een persoon te beschrijven die herhaaldelijk betrokken is bij criminele activiteiten. Een veelpleger begaat meerdere misdrijven of overtredingen binnen een bepaalde periode. Deze persoon wordt vaak gezien als een recidivist met een neiging tot het herhaaldelijk overtreden van de wet. Veelplegers kunnen variëren in de aard en ernst van de misdrijven die ze plegen, maar het gemeenschappelijke kenmerk is de herhaling van crimineel gedrag. Het identificeren en aanpakken van veelplegers is een belangrijk onderdeel van het strafrechtelijk systeem om recidive te verminderen en de veiligheid van de samenleving te waarborgen.

› Raadpleeg bij recidive, herhaling van een misdrijf een advocaat strafrecht, raadpleeg mij Véronique Hooghe, Hooghe advocatenkantoor.

"Een advocaat dient als een stem voor diegenen die niet in staat zijn om voor zichzelf te spreken."

5 sterren geel goede beoordelingen pro deo aanvragen goede advocaat goede strafrechtadvocaat top advocaat goeie advocaat

Recidive, herhaling van een misdrijf?

recidive herhaling herhaaldelijk plegen strafbaar feit herhaling van een misdaad veelpleger advocaat nodig advocaat zoeken

Recidive verwijst naar het herhaaldelijk plegen van een strafbaar feit door een persoon die reeds eerder veroordeeld is voor een vergelijkbaar strafbaar feit.
Het duidt op het terugvallen in crimineel gedrag na eerdere veroordelingen of straffen. Recidive kan wijzen op een patroon van herhaaldelijk wangedrag en kan invloed hebben op de strafmaat bij een volgende veroordeling.

Het wordt beschouwd als een indicator voor de neiging van een persoon om zich niet aan de wet te houden en kan leiden tot strengere sanctionering.

› Raadpleeg bij recidive, een advocaat strafrecht, raadpleeg mij Meester Véronique Hooghe.

Recidive in het verkeer. Enkele voorbeelden ...

opgelet gele driehoek fout rechtspraak in beroep gaan rechtbank niet akkoord met vonnis niet akkoord gaan met uitspraak vonnis in twijfel trekken in beroep gaan

Voorbeelden van recidive in het verkeer kunnen zijn:

 1. Een bestuurder die meerdere keren is betrapt op rijden onder invloed van alcohol of drugs, ook na eerdere veroordelingen of waarschuwingen.
 2. Een persoon die herhaaldelijk snelheidsovertredingen begaat en meerdere keren geflitst wordt voor te hard rijden.
 3. Een automobilist die herhaaldelijk achter het stuur wordt betrapt zonder geldig rijbewijs en na eerdere intrekking van het rijbewijs.
 4. Een bestuurder die regelmatig verkeerslichten negeert of roekeloos rijgedrag vertoont, ondanks eerdere waarschuwingen of boetes.
 5. Iemand die meerdere keren veroordeeld is voor het veroorzaken van verkeersongevallen door gevaarlijk rijgedrag, zoals dronken rijden of afleiding achter het stuur.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van recidive in het verkeer, waarbij herhaaldelijke overtredingen worden begaan ondanks eerdere veroordelingen of waarschuwingen.

› Raadpleeg bij recidive een advocaat strafrecht, raadpleeg mij Meester Véronique Hooghe.

Boetes & straffen bij herhaling

recidive herhaling misdrijf zelfde overtreding zware geld boetes en straffen verlies rijbewijs gevangenisstraf artikel 42 rijongeschikt verklaard rijbewijs kwijt 6 maanden geschorst om te rijden alcoholslot

De boeten en straffen voor recidive in het verkeer variëren, afhankelijk van de aard en ernst van de overtredingen en het aantal eerdere veroordelingen. Voor recidive in het verkeer kunnen de volgende boeten en straffen van toepassing zijn:

 1. Boetes: Bij herhaalde verkeersovertredingen kan de boetebedragen verhoogd worden. De hoogte van de boetes hangt af van de specifieke overtreding en het aantal voorgaande veroordelingen.

 2. Verlies van rijbewijs: Bij ernstige verkeersovertredingen kan de rechter beslissen om het rijbewijs van de recidivist voor een langere periode in te trekken.

 3. Gevangenisstraf: In sommige gevallen, vooral bij herhaaldelijk ernstige verkeersdelicten, kan de rechter besluiten tot een gevangenisstraf als straf voor recidive.

 4. Educatieve maatregelen: Bij recidive kan de rechter ook educatieve maatregelen opleggen, zoals het volgen van verkeerscursussen of verplichte therapieën.

› Raadpleeg mij bij herhaling van een misdrijf.

Meermaals betrapt met alcohol in het verkeer

Meermaals tweede keer betrapt met alcohol in het verkeer alcohol in bloed na controle positieve ademtest meermaals beboet voor alcohol in verkeer brief rechtbank advocaat zoeken gratis juridisch advies nodig

Recidive met betrekking tot alcohol in het verkeer verwijst naar het herhaaldelijk overtreden van de wetten met betrekking tot rijden onder invloed van alcohol, zelfs na eerdere veroordelingen of waarschuwingen.

Voorbeelden van recidive met betrekking tot alcohol in het verkeer zijn onder andere herhaalde veroordelingen voor rijden onder invloed, een geschiedenis van herhaalde alcoholcontroles met een te hoog alcoholpromillage en herhaaldelijk betrapt worden op rijden zonder geldig rijbewijs als gevolg van eerdere alcoholgerelateerde overtredingen.

Recidive in alcoholgerelateerde verkeersdelicten kan leiden tot zwaardere boetes, langdurige rijontzeggingen, gevangenisstraf en verplichte deelname aan educatieve programma’s zoals een alcoholslotprogramma.

› Raadpleeg raadpleeg mij Meester Véronique Hooghe.

Opnieuw betrapt met drugs in het verkeer

marihuana Indische hennep, hasj, hasjiesj, hennep, kif, weed, wiet in het verkeer positieve drugstest verslaafd softdrugs positief voor druggebruik voor de rechtbank verschijnen voor rechter verschijnen drugverslaving

Als een persoon opnieuw betrapt wordt op rijden onder invloed van drugs in het verkeer, wordt dit beschouwd als recidive met betrekking tot drugs in het verkeer. Dit is een ernstige overtreding en kan leiden tot aanzienlijke gevolgen, waaronder zwaardere boetes, langdurige rijontzegging, gevangenisstraf, verplichte deelname aan educatieve programma’s en mogelijk zelfs een strafblad.

Het is belangrijk voor bestuurders om bewust te zijn van de risico’s en de ernstige gevolgen van rijden onder invloed van drugs, en om de verkeersveiligheid te waarborgen door nuchter en alert achter het stuur te zitten.

› Herhaling van een misdrijf?

vrouw heeft schulden schuldeisers schuldbemiddelaar schuldbemiddeling OCMW pro deo advocaat

Softdrugs: Cannabis (wiet, marihuana); Hasj (hasjiesj); XTC (ecstasy); Paddo’s (paddenstoelen met psychoactieve stoffen); LSD (acid); GHB; Ketamine; Truffels (magische truffels); Khat; Salvia divinorum

Harddrugs: Cocaïne; Heroïne; Methamfetamine (Crystal meth); MDMA (Molly)Ketamine (bij hogere doses); LSD (bij hogere doses); Crack; Fentanyl; Opium; Methylfenidaat (Ritalin, Concerta)

Pro deo advocaten aanvragen kan hier!

pro deo zoeken juridische hulp nodig

Als je niet over voldoende financiële middelen beschikt om een advocaat te betalen, kun je in aanmerking komen voor juridische bijstand van een pro deo advocaat. 

 1. Pro deo advocaten zoals ik, kunnen verantwoordelijk zijn voor het toekennen en het regelen van juridische bijstand voor personen met beperkte financiële middelen.
 2. Leg uit wat je situatie is en waarom je denkt in aanmerking te komen voor pro deo bijstand. Je zal gevraagd worden om documenten aan te leveren die je financiële situatie aantonen, zoals loonstroken, bankafschriften, bewijs van uitkeringen, etc.
 3. De pro deo advocaat zal je aanvraag beoordelen en beslissen of je in aanmerking komt voor pro deo bijstand. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, zal de pro deo advocaat je bij te staan in je juridische kwestie.
 4.  Bespreek de zaak met mij. Zorg ervoor dat je alle relevante informatie met mij, de advocaat deelt, zodat hij of zij je optimaal kan bijstaan.
vrouw heeft schulden schuldeisers schuldbemiddelaar schuldbemiddeling OCMW pro deo advocaat

Het is belangrijk om tijdig contact op te nemen met een pro deo advocaat en alle benodigde documenten te verzamelen om een vlotte afhandeling van je aanvraag te bevorderen.

› Ik kan optreden voor jou als pro Deo indien je aan de voorwaarden voldoet.

Steeds tot jouw dienst! – Pro Deo Advocaat Véronique Hooghe –

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …

CONTACT

HOOGHE ADVOCATENKANTOOR
BTW BE 0818.575.773
Advocaat Véronique Hooghe
Burgemeester Bruneellaan 14,
8531 Harelbeke (Hulste)

+32 497 455 292

JURIDISCH ADVIES & BIJSTAND BIJ

© 2024   |   ADVOCAAT-HOOGHE.BE  ・  Privacy Policy    |    Cookie Policy    |    Terms & Conditions